افراطیون دوره "استراگیجی" را پشت سرنهاده‌اند!؟

شکست فضاحت بار اصولگرایان در انتخابات که در واقع یک نه کاملا واضح و آشکار به 8 سال حاکمیت یکپارچه این گروه سیاسی بر کشور بود آنها را آنچنان دچار "استراگیجی" کرده است که وزیر علوم را به سبب انتخاب مشاور و معاونان همفکر خود تهدید به استیضاح می‌کنند! این نمایندگان همان هایی هستند که در برابر انتصاب‌های قبیله‌ای و فسادهای مالی و اداری فراوان دولت پیشین همواره مصلحت (بخوانید منفعت) را در سکوت می‌دیدند. جالب است که این افراد دلیل این رفتارهای خود را صیانت از فضای علمی دانشگاهها عنوان می‌کنند. جا دارد از آنها پرسیده شود در این مدت حضور خود در مجلس تا چه حد در تصمیم گیریهای خود نظرات کارشناسان دانشگاهها را لحاظ کرده اند؟

/ 0 نظر / 24 بازدید